Mój Pierwszy Turniej Szachowy 2017

Regulamin

 1. Cel zawodów:
  • Popularyzacja szachów wśród dzieci.
  • Podnoszenie umiejętności gry w szachy.
 2. Organizator:
  • Stowarzyszenie Szkółka Szachowa w Białymstoku,
   tel. 884 080 800,
   e-mail: kontakt@szkolkaszachowa.pl
  • Sędzia główny – Jarosław Galej
   e-mail: jarek@szkolkaszachowa.pl
  • Sędzia techniczny – Rafał Roszkowski
   e-mail: rafal@szkolkaszachowa.pl
 3. Termin i miejsce:
  • 15 stycznia 2017 r. (niedziela) godz. 10:00
  • Stadion Miejski w Białymstoku, ul. Słoneczna 1 (strefa VIP),
   bezpłatny parking - wjazd od ul. Słonecznej
 4. Zgłoszenia:
  • Wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.mptsz.pl do 12 stycznia 2017 r.
  • Organizator zapewnia sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń.
  • Uczestnicy nieobecni na pierwszej rundzie będą wycofani z turnieju.
 5. Prawo uczestnictwa:
  • Wyłącznie dzieci urodzone w roku 2010 i młodsze, które nie uczestniczyły w turnieju szachowym w roku 2016 i latach poprzednich.
 6. Wpisowe:
  • 30 zł płatne wraz ze zgłoszeniem zawodnika do 12 stycznia 2017 roku przelewem bankowym lub płatnościami internetowymi (Przelewy24) wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.mptsz.pl/rejestracja
  • Wpisowe opłacane gotówką w dniu turnieju wzrasta do kwoty 50 zł (tylko w przypadku wolnych miejsc).
 7. System rozgrywek:
  • Oddzielne grupy turniejowe dziewczynek (DZ) i chłopców (CH)
  • System szwajcarski na dystansie 7 rund.
  • Tempo gry: po 15 minut dla zawodnika na całą partię.
  • Kojarzenie komputerowe programem ChessArbiter Pro publikowane na www.chessarbiter.com.
  • Oddzielna klasyfikacja dziewcząt i chłopców.
  • W przypadku równej liczby punktów o kolejności miejsc decydują kolejno:
   średni Buchholz, pełny Buchholz, progresja, liczba zwycięstw.
  • Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.
 8. Nagrody:
  • Okazałe puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe (zegary szachowe firmy DGT) za zajęcie miejsc I-III w klasyfikacji generalnej, oddzielnie w grupach DZ i CH.
  • Puchary za miejsca I-III w rocznikach 2011 i 2012 i młodsi, oddzielnie w grupach DZ i CH.
  • Medale, dyplomy i nagrody dla wszystkich uczestników.
 9. Uwagi dodatkowe:
  • Pyszna pizza i napoje dla wszystkich uczestników!
  • Organizatorowi przysługuje w uzasadnionym ilością uczestników przypadku prawo do połączenia grup DZ i CH.
  • Warunkiem otrzymania nagród jest obecność na uroczystym zakończeniu. Z powodów organizacyjnych nagrody nie będą wydawane osobno ani przed ani po zakończeniu turnieju. Przewidujemy możliwość przekazania nagród w późniejszym terminie jedynie poprzez instruktorów szachowych.
  • W trakcie zawodów dzieci pozostają pod opieką rodziców/opiekunów.
  • W sprawach nieujętych w regulaminie turnieju lub Kodeksie Szachowym decyduje sędzia główny.
  • Akceptując regulamin uczestnik turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
  • Akceptując regulamin uczestnik turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z imprezy).