IV Szachowe Mistrzostwa Miasta Białegostoku Dzieci do lat 6

Regulamin

 1. Cel zawodów:
  • Popularyzacja szachów wśród dzieci.
  • Podnoszenie umiejętności gry w szachy.
  • Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni dzieci do lat 6 w szachach.
 2. Organizator:
  • Stowarzyszenie Szkółka Szachowa w Białymstoku,
   tel. 884 080 800,
   e-mail: kontaktszkolkaszachowa.pl
  • KSz Jagiellonia Białystok
   e-mail: kontaktkszjagiellonia.pl
  • Sędzia główny – Jarosław Galej
   e-mail: jarekszkolkaszachowa.pl
  • Sędzia techniczny – Rafał Roszkowski
   e-mail: rafalszkolkaszachowa.pl
 3. Termin i miejsce:
  • 25 lutego 2018 r. (niedziela) godz. 10:00
  • Stadion Miejski w Białymstoku, ul. Słoneczna 1 (strefa VIP),
   bezpłatny parking - wjazd od ul. Słonecznej
 4. Zgłoszenia:
  • Wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej mm6.bialystok.pl do 22 lutego 2018 r.
  • Organizator zapewnia sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń.
  • Uczestnicy nieobecni na pierwszej rundzie będą wycofani z turnieju.
 5. Prawo uczestnictwa:
  • Dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2012 i młodsi zamieszkali na terenie Białegostoku lub uczęszczający do szkoły/przedszkola/klubu szachowego na terenie Białegostoku.
 6. Wpisowe:
  • 30 zł płatne wraz ze zgłoszeniem zawodnika do 22 lutego 2018 roku przelewem bankowym lub płatnościami internetowymi (Przelewy24) wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej mm6.bialystok.pl/rejestracja
  • Wpisowe opłacane gotówką w dniu turnieju wzrasta do kwoty 50 zł (tylko w przypadku wolnych miejsc).
 7. System rozgrywek:
  • Oddzielne grupy turniejowe dziewczynek (DZ) i chłopców (CH)
  • System szwajcarski na dystansie 7 rund.
  • Tempo gry: po 10 minut dla zawodnika na całą partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch.
  • Klasyfikacja drużynowa szkół/przedszkoli/klubów – w ustalaniu zwycięzców klasyfikacji drużynowej brane są pod uwagę po trzy najlepsze wyniki z grup DZ i CH reprezentantów szkoły/przedszkola/klubu z tabeli końcowej klasyfikacji indywidualnej.
  • Kojarzenie komputerowe programem ChessArbiter Pro publikowane na www.chessarbiter.com.
  • Oddzielna klasyfikacja dziewcząt i chłopców.
  • W przypadku równej liczby punktów o kolejności miejsc decydują kolejno:
   średni Buchholz, pełny Buchholz, progresja, liczba zwycięstw.
  • Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.
 8. Nagrody:
  • Puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I-III w klasyfikacji generalnej, oddzielnie w grupach DZ i CH.
  • Puchary i medale za miejsca I-III w roczniku 2013 , oddzielnie w grupach DZ i CH.
  • Pamiątkowe puchary i dyplomy dla wszystkich uczestników.
  • Puchary za zajęcie miejsc I-III w klasyfikacji drużynowej przedszkoli/klubów.
 9. Uwagi dodatkowe:
  • Organizatorowi przysługuje w uzasadnionym ilością uczestników przypadku prawo do połączenia grup DZ i CH.
  • Każdy uczestnik może otrzymać tylko jeden puchar w klasyfikacji indywidualnej przyznawany w kolejności: klasyfikacja generalna, klasyfikacja w roczniku 2013, pamiątkowy puchar za udział.
  • Warunkiem otrzymania nagród jest obecność na uroczystym zakończeniu. Z powodów organizacyjnych nagrody nie będą wydawane osobno ani przed ani po zakończeniu turnieju. Przewidujemy możliwość przekazania nagród w późniejszym terminie jedynie poprzez instruktorów szachowych.
  • W trakcie zawodów dzieci pozostają pod opieką rodziców/opiekunów.
  • W sprawach nieujętych w regulaminie turnieju lub Kodeksie Szachowym decyduje sędzia główny.
  • Akceptując regulamin uczestnik turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
  • Akceptując regulamin uczestnik turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z imprezy).