Naszym Przyjaciołom, Darczyńcom, Sponsorom, Współpracownikom, Uczniom i ich Wspaniałym Rodzicom, wszystkim Życzliwym Kibicom – za cały wspólnie spędzony 2014 – dziękujemy! Niech nadchodzący rok będzie jeszcze bardziej udany! Radości, zdrowia, szczęścia i powodzenia w rodzinach, szkołach i przedszkolach, w pracy, zabawie i przy szachownicach szczerze i serdecznie życzą…

Zarząd i instruktorzy Szkółki Szachowej w Białymstoku