szopka

Niech Nowonarodzony Jezus pomoże nam odnaleźć dziecięcą szczerość, zaufanie i prostotę.
Niech uczyni nas otwartymi na Niego jak betlejemska stajnia i pozwoli być naprawdę wolnymi przy Nim.