Nasi na Mistrzostwach Świata!

Mistrzosta Świata w szachach

Udział w Mistrzostach Świata wspiera Podlaski Urząd Marszałkowski